Rozmowa: Czeka nas trudny rok


Z Katarzyną Fojcik, naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku, rozmawia Katarzyna Piotrowiak

Poparcie dla strajku jest wśród nauczycieli rybnickich szkół bardzo wysokie. Spodziewaliście się takiego wyniku?

– Wynik referendów w Rybniku wcale nas nie zaskoczył. Poparcie dla strajku wyniosło od 78 do 100 proc. w tych placówkach oświatowych, gdzie wszczęto spory zbiorowe i przeprowadzono referendum. Tylko w jednej było nieco niższe – na poziomie 52 proc.

Ile placówek wzięło udział w referendum?

– 66 na 69 wszystkich, w tym szkoły i przedszkola

(…)Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: