Sto lat temu odbył się w Warszawie związkowy zjazd zjednoczeniowy


15 i 16 kwietnia 1919 r. największe związkowe organizacje nauczycielskie z byłego Królestwa Polskiego i z byłej Galicji utworzyły wspólny, skonsolidowany Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

Idea utworzenia jednego silnego Związku dojrzała w czasie pierwszej wojny światowej, gdy nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości stały się realne i uzasadnione. Przedstawiciele utworzonego w grudniu 1916 r. w Radomiu Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych, kontynuatora powołanego w Pilaszkowie w 1905 r. Związku Nauczycieli Ludowych, i działającego w Galicji od 1905 r. Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego nawiązali ścisły kontakt i przygotowywali się do połączenia swoich organizacji.

(…)Witold Salański

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: