Aktualności SEJMZALEWSKA PiS obronił Annę Zalewską

Anna Zalewska pozostanie ministrem edukacji narodowej. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN

Aktualności SEJMuczniowie Ustawa oddająca klasyfikację uczniów w ręce przypadkowych osób przegłosowana

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy umożliwiających powierzanie klasyfikacji uczniów w szkołach przypadkowym osobom wyznaczonym przez samorząd