Awans zawodowy. Obowiązki opiekuna stażu


Część VI. Jesteś opiekunem stażu? A może jesteś nauczycielem stażystą lub kontraktowym i korzystasz z pomocy opiekuna stażu? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla ciebie. Śledź również kolejne odcinki cyklu

Poprzedni odcinek zakończyłam przedstawieniem rad, które moim zdaniem opiekun stażu (z prawdziwego zdarzenia) powinien przekazać podopiecznemu (GN nr 1-2 z 1-8 stycznia 2020 r.). Na zakończenie tego cyklu artykułów dodam do tego jeszcze kilka ważnych wskazówek dla nauczycieli stażystów i kontraktowych ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Proszę opiekunów o przekazanie ich swoim podopiecznym.

Nauczycielu, pamiętaj o ważnych terminach:

>> po skończonym stażu masz siedem dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przypomnieć należy, że przepisy nie określają żadnych sankcji dla nauczyciela za niezachowanie siedmiodniowego terminu na złożenie sprawozdania, co oznacza, że nauczyciel może skutecznie złożyć sprawozdanie także później;

>> jeśli jesteś nauczycielem stażystą lub kontraktowym, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego musisz złożyć w roku (kalendarzowym) pozytywnej oceny dorobku za okres stażu. W przypadku niedotrzymania tych terminów konieczne będzie ponowne odbycie stażu w pełnym wymiarze.(…)

 

 

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – tylko w Głosie! (nr 3, e-wydanie)

 

 Pozostałe artykuły w numerze 3/2020: