Pytania do eksperta: Koszty komornicze


Jestem pracownikiem szkoły. Komornik zajął moje wynagrodzenie. Chciałbym się dowiedzieć, kto ponosi związane z egzekucją koszty komornicze? (C.L., Legnica)

Koszty komornicze obciążają dłużnika, czyli w tym stanie faktycznym pracownika. Koszty komornicze ściąga się wraz z egzekucyjnym roszczeniem.

Co obejmują koszty komornicze? Otóż obejmują one wydatki gotówkowe komornika sądowego, które są ponoszone w toku postępowania egzekucyjnego oraz opłaty egzekucyjne. Koszty komornicze z każdą dokonaną przez komornika czynnością mogą ulec zmianie. Komornik potrąca koszty z otrzymanego od pracodawcy potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Ostateczną wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego komornik ustala po zakończeniu egzekucji.

 Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – tylko w Głosie (nr 3, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3/2020: