„Mamy dobrą edukację i źle opłacanych nauczycieli”. Pikieta w obronie godności zawodu w Katowicach


Mimo że nasze postulaty z kwietniowego strajku nie zostały osiągnięte, nie poddajemy się. Nadal jest w nas siła i zapał do tego, by razem walczyć o godziwe warunki pracy – mówił w Katowicach prezes ZNP

– Mamy dobrą edukację, a jednocześnie najsłabiej opłacanych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. 3 grudnia ub.r., kiedy prezentowane były badania PISA, Polska była wymieniana jako kraj o najlepszym systemie oświaty, o najlepszej edukacji. W Europie jesteśmy bezkonkurencyjni, ale jednocześnie, kiedy mówimy o płacach nauczycieli, to cieszymy się, że w Europie jest Rumunia i Słowacja, bo bylibyśmy na samym dnie – podkreślił Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas pikiety

 

w obronie godności zawodu nauczyciela,

która odbyła się w środę 8 stycznia br. przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

To już kolejne zgromadzenie w ramach akcji „8 kwietnia, pamiętamy”, która ma przypominać, że postulaty ze strajku nauczycieli nie zostały spełnione.

W pikiecie, którą zorganizował Okręg Śląski ZNP, wzięło udział ponad 1 tys. osób. – Witam wszystkich zatroskanych o polską szkołę – rozpoczęła Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP. – Przyszliśmy tutaj w obronie godności naszego zawodu – podkreśliła. – Dziewięć miesięcy temu nasze środowisko pokazało wielką determinację. Ale dobra edukacja to wciąż nasz cel – mówiła. ­– Ta walka może nam się udać tylko razem – wzywała.(…)

 

Jarosław Karpiński

 

Więcej – GN nr 3 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3/2020: