Tajne nauczanie w Częstochowie i rejonie w czasie II wojny światowej


80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej była dla Oddziału ZNP w Częstochowie okazją do przypomnienia ofiarności nauczycieli, którzy narażali życie, by nieść kaganek oświaty

18 grudnia 2019 r. członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie oddali hołd nauczycielom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, uroczyście składając kwiaty oraz zapalając znicze przed tablicą upamiętniającą działalność TON na terenie naszego miasta. Chwilą zadumy zgromadzeni uczcili pamięć tych wyjątkowych i odważnych pedagogów.

Wojska niemieckie wkroczyły do Częstochowy 3 września 1939 r. i okupowały miasto przez ponad pięć lat. Miasto znalazło się w granicach Generalnej Guberni.(…)

 

Danuta Polak – przewodnicząca Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Częstochowie

 

Cały tekst – GN nr 3 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 3/2020: