Bliżej prawa: Nareszcie odpoczynek!


Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela zależy przede wszystkim od tego, w jakiej placówce jest zatrudniony dany nauczyciel - feryjnej czy nieferyjnej. Przedstawiamy najważniejsze informacje o urlopach

Pani Zuzanna prowadzi sprawy kadrowe w zespole obsługującym szkoły i placówki oświatowe działające w gminie. Czasami ma pewne trudności z ustaleniem wymiaru urlopu wypoczynkowego, zwłaszcza dla nauczycieli placówek feryjnych świadczących pracę na podstawie umów terminowych. Tym nauczycielom najczęściej wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pani Maria zastanawia się, czy w tym przypadku 56 dni urlopu należy podzielić przez 10, czy przez 12 miesięcy.

(…)Joanna Skrobisz

Więcej na ten temat w Głosie nr 25-26 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 25-26/2020: