Cyfrowa demencja?


Demencja jest rozumiana przez medycynę jako utrata pierwotnie dostępnych umiejętności poznawczych – utrata pamięci, ograniczenie zdolności myślenia, zaburzenia orientacji i załamanie struktury osobowości

Listę najpopularniejszych neuromitów w nauczaniu (i wiedzy potocznej) ustaliła – jak już wiemy – amerykańska badaczka Kelly Macdonald ze współpracowniczkami (2017). W ostatnich odcinkach tej serii omówiliśmy już większość neuromitów, konfrontując je z wynikami badań naukowych. W ten sposób Kelly Macdonald stała się dla nas przewodniczką w poszukiwaniu dowodów w serii „Sprawdzam!” (listę twierdzeń nieznajdujących poparcia w wynikach badań, ustalonych w kwestionariuszu Macdonald przedstawiłem w odcinku „Neuroedukacyjne mity”, GN nr 10 z 4 marca br.).

Jeden z mitów, który wymieniła badaczka, brzmi: „Rozwój mózgu kończy się, nim dzieci osiągają wiek dojrzewania”. To fałsz. Okazuje się, że produkcja nowych połączeń w mózgu może być kontynuowana do starości, a termin „okres krytyczny” został odrzucony (zastąpiono go terminem „okres wrażliwości” i rozciągnięto w czasie dla większości aspektów funkcjonowania poznawczego). I wszystko byłoby dobrze, o ile nie sprawdzą się…

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej na ten temat w Głosie nr 25-26 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 25-26/2020: