Bliżej prawa: Uwaga na przesłanki i kryteria


Uprawnienie nauczyciela do emerytury nie jest przesłanką do rozwiązania stosunku pracy, może być tylko jednym z kryteriów przy dokonywaniu wyboru do zwolnienia

Nauczyciel, który jest uprawniony do emerytury, sam decyduje, czy nadal chce być aktywny zawodowo, czy przechodzi w stan spoczynku. Obniżony wiek emerytalny i brak możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (dla większości) powoduje, że wielu jednak chce kontynuować pracę. W tej sytuacji ze wszech miar byłoby pożądane, aby dyrektorzy ten fakt przyjęli do wiadomości i… nie łamali prawa.

(…)Teresa Konarska

Więcej na ten temat w Głosie nr 25-26 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 25-26/2020: