MEN chce zmienić Kartę Nauczyciela. Co znajdzie się w projekcie?


Resort edukacji szykuje kolejną nowelizację Karty, a w niej nowe rozwiązania dotyczące postępowań dyscyplinarnych. ZNP chce rozmawiać o problemach, jakie pojawiły się w związku ze zdalną edukacją

Zmiany w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych znajdą się w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela, którym Sejm ma się zająć już wkrótce. MEN wpisało projekt nowelizacji Karty do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ustawa ma zostać rozpatrzona przez parlament jeszcze w drugim kwartale br., czyli do końca czerwca br.

„Celem niniejszej nowelizacji jest w szczególności udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw” – czytamy w opisie projektu.

(…)Piotr Skura

Więcej na ten temat w Głosie nr 25-26 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 25-26/2020: