Centrum moich badań jest polski Lwów oraz polskie dziedzictwo narodowe w tym mieście i w okolicy


Z prof. dr. hab. Ryszardem Tomczykiem* z Zakładu Studiów i Analiz Wschodnich Uniwersytetu Szczecińskiego rozmawia Leszek Wątróbski

„Lapides clamabunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe” – to tytuł dużego projektu realizowanego przez Pana w latach 2014-2017. Był to grant badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dlaczego akurat cmentarz Janowski?

– Moje zainteresowania zawsze dotyczy Europy Środkowo-Wschodniej i wreszcie Rosji. Centrum moich badań jest polski Lwów oraz polskie dziedzictwo narodowe we Lwowie i w okolicy. Kiedy większość ludzi rozmawia o „cmentarzu we Lwowie”, to ma na myśli Cmentarz Łyczakowski. Jednak równie ważnym cmentarzem we Lwowie jest cmentarz Janowski**, który jest nieco zapomniany. Natomiast, jeśli chodzi o sam grant badawczy „Lapides clamabunt…” (łac. Kamienie wołać będą – przyp. red.), to w jego realizacji pomagali mi dr Barbara Patlewicz, adiunkt z Zakładu Badań i Analiz Wschodnich, i moi doktoranci.(…)

 

Cała rozmowa – GN nr 7 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7/2020: