Nauczycielu, jaką podwyżkę otrzymasz w 2020 r.? O tym właśnie decyduje Sejm


Uwaga, sprawa nauczycielskich podwyżek w 2020 r. – w rękach posłów! To od Sejmu teraz zależy, ile pieniędzy otrzymają na ten cel samorządy. Posłowie zajmują się m.in. poprawkami przygotowanymi przez ZNP

Najważniejsze wydarzenie zaplanowanego na 12-13 lutego br. posiedzenia Sejmu to oczywiście głosowanie nad poprawkami do ustawy budżetowej na 2020 r. Nie mniej ważne jest rozpatrzenie poprawek Senatu do przyjętej już wcześniej tzw. ustawy okołobudżetowej. W obu ustawach znalazły się rozwiązania bardzo ważne dla nauczycieli i ich portfeli. Z własnym pakietem poprawek wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego (zostały one zgłoszone przez posłów opozycji). O co toczy się walka?

Jeszcze w grudniu ub.r. i na początku stycznia br. w projekcie budżetu państwa nie było żadnej podwyżki dla nauczycieli. A w projekcie nowych stawek wynagrodzeń nauczycielskich na 2020 r. MEN uwzględniło tylko podniesienie najniższych stawek do poziomu płacy minimalnej. Związek domagał się podwyżek od stycznia br., i to nie mniejszych niż 15 proc. Szef MEN obiecywał 6 proc. od września 2020 r., ale były to tylko słowa. Nie ma tej podwyżki w projekcie budżetu – alarmował ZNP. I nagle 8 stycznia br. rząd złożył autopoprawkę do ustawy budżetowej. Zgodnie z nią, od września br. kwota bazowa dla nauczycieli zapisana w Karcie Nauczyciela wzrośnie z 3337,55 zł do 3537,80 zł. Kwota bazowa to wskaźnik, na podstawie którego wylicza się wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jak obliczyliśmy, po 6-procentowej podwyżce wynagrodzenie zasadnicze wyniesie w przyszłym roku szkolnym w przypadku nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym (brutto): stażysty – 2948 zł, czyli o 166 zł więcej; kontraktowego – 3033 zł, czyli o 171 zł więcej; mianowanego – 3445 zł, czyli o 195 zł więcej; dyplomowanego – 4046 zł, czyli o 229 zł więcej. W autopoprawce znalazł się również przepis zwiększający wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej o 104,8 mln zł.(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 7, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7/2020: