20 listopada świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka


Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypada 20 listopada. Tego dnia świętujemy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.

W preambule do konwencji państwa strony uznały m.in., że dziecko „dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

W dokumencie tym zagwarantowano m.in. zakaz dyskryminacji dziecka ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne, status majątkowy, niepełnosprawność, cenzus urodzenia czy z jakiegokolwiek innego powodu. Państwa strony zobowiązały się do tego, że władze publiczne będą podejmowały decyzje najlepsze z punktu widzenia interesów dziecka, że zapewnią mu ochronę i opiekę, odpowiednie warunki życia i rozwoju.

(…)PS

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: