Goście zjazdu popierają walkę Związku o wyższe wynagrodzenia


Nauczyciele nie są sami. Mogą liczyć na wsparcie wielu środowisk, które mają szacunek dla ich pracy i walki o wyższe wynagrodzenia. Tak zapewniali podczas 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP zaproszeni goście

– Państwa Związek odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o domaganie się realizacji konstytucyjnego prawa do edukacji. Korzystają Państwo z tego, co jest podstawą systemu demokratycznego, czyli z wolności związkowej poprzez organizowanie się, wspólne domaganie się respektowania Waszych praw – mówił rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar do delegatów na 42. Zjazd ZNP.

Rzecznik nawiązał do kwietniowego strajku i do wyborów parlamentarnych, jakie odbyły się kilka miesięcy później. – W kampanii wyborczej problemy Waszej grupy zawodowej nie były wystarczająco akcentowane, zeszły na dalszy plan. A przecież chodzi o jeden z najważniejszych obszarów naszego życia i naszej przyszłości – przekonywał Adam Bodnar.

(…)

Debata w sprawie programu

Praca u podstaw z członkami Związku, przeciwdziałanie oddawaniu szkół stowarzyszeniom i fundacjom, walka o lepsze rozwiązania w sprawie wynagrodzeń, przypominanie o korzeniach ZNP – to tylko część z propozycji podczas debaty programowej w drugim dniu zjazdu.

– Trzeba się zająć obroną statusu zawodowego nauczycieli, walczyć o godność i szacunek – przekonywała Małgorzata Kowzan, przewodnicząca Komisji Programowej, prezentując projekt programu Związku na kolejną kadencję.

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: