Uchwały i wnioski przyjęte przez Zjazd


Walka o odpowiednie finansowanie oświaty i jej publiczny charakter, powiązanie nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem oraz budowanie nowoczesnej edukacji – to zadania ZNP na najbliższe lata

Ukoronowaniem trzydniowych obrad 42. Zjazdu Związku było przyjęcie przez delegatów pięciu uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w Statucie ZNP (patrz s. 10) i została przedłożona zjazdowi przez Komisję Statutową. Kolejne rekomendowała Komisja Uchwał i Wniosków, pracująca pod przewodnictwem Urszuli Woźniak, prezes Oddziału ZNP Warszawa Mokotów, Ursynów, Wilanów. Główne kierunki i wytyczne programu działania ZNP w kadencji 2019-2024 były jednak opracowywane dużo wcześniej przez Komisję Programową pod przewodnictwem Małgorzaty Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP, a efekty tej pracy były przedłożone zjazdowi w formie załącznika do uchwały.

(…)Anna Wojciechowska

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: