Bądźmy razem, bądźmy solidarni, walczmy o naszą godność – mówił prezes ZNP w wystąpieniu na zjeździe


My, nauczyciele i nauczycielki, możemy zmieniać świat i robimy to. Mamy w sobie siłę, mamy moc. Mamy siłę, bo tym, co zmienia świat i nasze życie, jest edukacja. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela

„To, co się nie porusza, stoi w miejscu. To, co stoi w miejscu, rozpada się” – napisała w jednej ze swoich powieści Olga Tokarczuk, nasza noblistka.

Nie chodzi nawet o to, że świat się zmienia. Rzecz w tym – i to właśnie chcę podkreślić – że to my – ludzie, społeczeństwa – zmieniamy świat, w którym żyjemy. Mamy wpływ na to, jaki jest świat. To widać szczególnie wyraźnie dziś, gdy świat jest u progu klimatycznej katastrofy, i to od nas zależy to, czy i w jakim stanie ludzkość wyjdzie z tej opresji.

Nie stać w miejscu – to dla nas, nauczycielek i nauczycieli, za mało. Jest naszą misją wpływać na to, jaki jest świat. Jest naszą powinnością dążyć do tego, by mógł stać się lepszy, a przynajmniej – by nie stawał się gorszy.

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” – te słynne słowa Janusza Korczak są nam szczególnie bliskie.

My, nauczyciele i nauczycielki, możemy zmieniać świat i robimy to. Mamy w sobie siłę, mamy moc. Mamy siłę, bo tym, co zmienia świat i nasze życie, jest edukacja. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela!

Tara Westover w swoim pamiętniku „Uwolniona” – ta książka została uznana przez Billa Gatesa za najlepsza książkę 2018 r. – opisuje, jak edukacja otwiera oczy i zmienia ludzkie życie.

Szkoła – jak wiemy – nie tylko uczy. Szkoła wychowuje do życia społecznego, do bycia obywatelem – aktywnym, zaangażowanym, krytycznie myślącym, zdolnym do działania na rzecz innych. Ale żeby szkoła najpełniej mogła to realizować, musi być szkołą demokratyczną, powszechną, czyli dostępną dla każdego dziecka, bez względu na jego pochodzenie i zamożność.

(…)Sławomir Broniarz, prezes ZNP

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: