Bliżej prawa: Nauczyciel jako persona non grata


Nauczyciel nie jest członkiem rady pedagogicznej w szkole, w której uzupełnia etat

Status nauczyciela uzupełniającego etat w drugiej szkole (lub w szkołach) jest dla wielu nieoczywisty. Art. 22 Karty Nauczyciela regulujący tę instytucję nie określa jej, trzeba więc sięgnąć do ogólnych zasad prawa pracy, co dla wielu nauczycieli może być trudne. Okazuje się także, że rozwiązanie tego uzupełnianego stosunku pracy, jest praktycznie niemożliwe, ponieważ dyrektor macierzystej placówki zwykle nie wyraża zgody na porozumienie stron. I powstaje problem.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: