Awans zawodowy: Bądź dobrym opiekunem


Jesteś opiekunem stażu? A może jesteś nauczycielem stażystą lub kontraktowym i właśnie korzystasz z pomocy opiekuna stażu? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla ciebie. Śledź również kolejne odcinki naszego cyklu

Awansowe przepisy, które weszły w życie 1 września 2018 r., wprowadziły wiele zmian. Z części z nich zrezygnowano, przywracając 1 września 2019 r., poprzednie uregulowania (np. skrócenie tzw. ścieżki awansu). Nadal obowiązują jednak przepisy, w których doprecyzowano obowiązki opiekuna stażu.

W art. 9c ust. 4 i 5 Karty Nauczyciela czytamy, że nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. I dalej, że zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: