Dokument – Stanowisko 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyszłości edukacji w Polsce


W trosce o przyszłość edukacji w Polsce, delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLII Krajowym Zjeździe rekomendują przyjęcie kierunków zmian w edukacji.

Naszym celem jest budowanie systemu edukacyjnego odpowiadającego wymogom XXI wieku. Chcemy perspektywicznego myślenia o edukacji. Chcemy, by ponad podziałami politycznymi możliwe było osiągnięcie konsensusu społecznego na rzecz edukacji.

Opowiadamy się za budowaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rzeczywistej autonomii szkoły, tworzeniem nowoczesnego i przyjaznego środowiska uczenia się, opierającego się na współpracy i poszanowaniu praw osób uczestniczących w procesie kształcenia.

Szkoła, jaką chcemy tworzyć, to:

  1. SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
  2. SZKOŁA WSPÓŁPRACY, A NIE RYWALIZACJI
  3. SZKOŁA PROJEKTÓW, BADAŃ I DEBAT
  4. SZKOŁA OBYWATELSKA
  5. SZKOŁA, KTÓRA DECYDUJE O SOBIE
  6. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
  7. SZKOŁA, KTÓRA WSPIERA UCZNIÓW I DBA O DOBRE RELACJE
  8. SZKOŁA DOBRZE FINANSOWANA
  9. SZKOŁA NAUCZYCIELI PROFESJONALISTÓW
  10. SZKOŁA BEZ POLITYKI

Nasze rekomendacje przedkładamy do szerokiej publicznej dyskusji.Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: