Rada pedagogiczna obradująca w sieci? To już możliwe


Rady pedagogiczne mogą już obradować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i podejmować decyzje, np. w sprawie zmiany statutu. Szkoła będzie też mogła przeprowadzić zdalną rekrutację

Ministerstwo edukacji znowelizowało specrozporządzenie w sprawie „szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Dokument ten opisuje zasady organizacji w szkołach tzw. zdalnego kształcenia.

Nowe rozwiązania mają pomóc różnym organom szkoły w podejmowaniu decyzji, a także usprawnić pracę nauczycieli w czasie epidemii koronawirusa:

* OBRADY PRZY UŻYCIU KOMUNIKATORA: w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (czyli do 10 kwietnia br.), „czynności organów tych jednostek”, a więc np. rady pedagogicznej, mogą być podejmowane „za pomocą środków komunikacji elektronicznej” lub „za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym”.

(…)



Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 14-15 (e-wydanie)



Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2020: