Casus. Przekształcanie i wypowiadanie umów pracowników administracyjnych szkół


Ustalając okres wypowiedzenia uwzględnia się zatrudnienie na podstawie kilku umów, między którymi wystąpiły przerwy

Po 22 lutego 2016 r. zmieniły się warunki przekształcenia umów zawartych na czas określony w umowy zawarte na czas nieokreślony wszystkich pracowników. Od 1 września 2019 r. zmieniono także warunki przekształcania nauczycielskich umów terminowych. Ta zbitka terminowa powoduje, że zarówno nauczyciele (o których pisaliśmy w poprzednim numerze, czyli w GN nr 12 z 128 marca br.), jak i pracownicy szkół, a również dyrektorzy mylą zasady przekształcania umów i wypowiadania.

 

Casus

„Wiem, że zajmujecie się głównie sprawami nauczycielskimi, ale my, pracownicy administracji, też mamy swoje problemy… Pracuję w dużym zespole szkół od wielu lat, ale ze względów rodzinnych miałam przerwy w zatrudnieniu, a w ostatnim czasie rozwiązywałam i nawiązywałam umowy na krótko, ale dosyć często, gdyż poprzedni dyrektor nie chciał mi udzielać żadnych urlopów bezpłatnych.

1 listopada 2016 r. zostałam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dokładnie 31 maja 2019 r. musiałam rozwiązać umowę za porozumieniem stron, ale już 1 lipca wróciłam do szkoły. Dyrektor zatrudnił mnie wówczas na czas określony do 31 września 2020 r., a moim zdaniem powinien mnie zatrudnić na czas nieokreślony, bo i tak zgodnie z Kodeksem pracy zostanie umowa przekształcona, bo przecież minęły 33 miesiące, a poza tym między umowami nie było przerwy dłuższej niż trzy miesiące. Dodam, że w międzyczasie miałam jeszcze umowę dodatkową na zastępstwo.

Ostatnio dyrektor stwierdził, że pracuje nad nowymi planami kadrowymi i powinnam się liczyć z miesięcznym wypowiedzeniem. Nie zgadzam się z tym, ponieważ pracuję w zespole dłużej niż trzy lata, a wówczas wypowiedzenie to trzy miesiące. Dyrektor twierdzi, że liczy się okres ostatniego zatrudnienia, czyli od 1 lipca 2019 r.”.(…)

 

Teresa Konarska

 

Więcej – tylko w Głosie! (nr 13, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 13/2020: