Jak szkoły mają uczyć w epoce koronawirusa? MEN opublikowało nowe przepisy


Zdalne kształcenie w szkole ma zorganizować dyrektor. Ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, formy kontaktu oraz konsultacji z rodzicami i uczniami, a także system oceniania

Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. Ministerstwo edukacji opisało je w dwóch rozporządzeniach opublikowanych w nocy z piątku na sobotę (tj. z 20 na 21 marca br.). Kilka godzin wcześniej rząd postanowił wprowadzić w miejsce stanu zagrożenia epidemicznego stan epidemii. Jeśli chodzi o oświatę – przerwę w zajęciach stacjonarnych wydłużono do 10 kwietnia br., czyli do Świąt Wielkanocnych.

Pierwszym z nowych aktów prawnych jest nowelizacja rozporządzenia z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 492).  Drugim – rozporządzenie z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).

O co chodzi w obu tych dokumentach? Wyjaśniamy to w punktach:

  1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkoli, szkół i placówek oświatowych została zawieszona do 10 kwietnia br. Przypomnijmy –dotyczy to przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół każdego typu, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, internatów, kolegiów pracowników służb społecznych.


(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski! (nr 13, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 13/2020: