Kadry w oświacie. Praca w gospodarstwie a staż


Nie zawsze pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym będziemy mogli zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, mimo że pracownik prawie w 100 proc. spełnia jeden z warunków określonych przepisami

Ustawa o zaliczeniu okresów pracy na roli do pracowniczego stażu pracy obowiązuje już prawie 30 lat i nadal wywołuje w praktyce wiele wątpliwości. Wydaje się, że jest to wynik lakonicznych zapisów ustawy, jak też braku odesłania do innych regulacji. Duże kłopoty sprawiają definicje pojęć występujących w ustawie (ważne definicje przedstawiamy w ramce).

Pani Teodozja zwróciła się do dyrektora szkoły, w której pracuje, o zaliczenie okresu jej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika przypadającego po 31 grudnia 1982 r. Mimo nauki w szkole średniej pani Teodozja pracowała w tym gospodarstwie od 1 lipca 1983 r. do 31 sierpnia 1988 r., co potwierdzili w zeznaniach świadkowie. Dyrektor odmówił zaliczenia okresu tej pracy do pracowniczego stażu pracy.

Odpowiadamy: pracodawca nie mógł pani Teodozji zaliczyć okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 1 lipca 1983 r. do 31 sierpnia 1988 r. po ukończeniu 16. roku życia. Uzasadnieniem odmowy był fakt, że praca w charakterze domownika nie stanowiła głównego źródła utrzymania, z uwagi na to, że pani Teodozja kształciła się w szkole ponadpodstawowej.(…)

 

Joanna Skrobisz

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 13, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 13/2020: