Czy szef MEiN będzie mógł wydawać publiczne pieniądze praktycznie bez kontroli?


Już niedługo minister Przemysław Czarnek może dostać wolną rękę przy uruchamianiu programów „w celu realizacji polityki oświatowej państwa”. Publiczne pieniądze będzie mógł rozdzielać w zasadzie według własnej woli

Chodzi o przyjętą przez Sejm 28 maja br. nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. To krótki dokument, który przyznaje ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi wyjątkowe kompetencje, jakich w przeszłości nie miał żaden szef MEN.

Dokument wpłynął do Sejmu nagle, nie jako propozycja rządowa, ale projekt poselski zgłoszony przez parlamentarzystów PiS. Każdy projekt rządowy musi przejść wymagany prawem proces legislacyjny, którego elementem są m.in. konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z innymi resortami i urzędami. Projekt, o którym mowa, jako inicjatywa poselska ominął wszystkie te etapy. Prace nad nim przebiegały w Sejmie błyskawicznie. Wpłynął na Wiejską 18 maja br., następnego dnia został skierowany do pierwszego czytania, które odbyło się 20 maja. 28 maja posłowie przegłosowali projekt. Cały proces legislacyjny trwał więc 10 dni.

Ustawa stwierdza, że minister edukacji i nauki „w celu realizacji polityki oświatowej państwa (…) może ustanowić programy i przedsięwzięcia”. I w związku z tym może wydawać publiczne środki. Informację o „programach i przedsięwzięciach” będzie musiał jedynie ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej. Lista wymogów nakładanych na ministra nie jest długa. Jego obowiązkiem będzie  ogłoszenie w komunikacie przedmiotu programu, podmiotów uprawnionych do udziału w nim, warunków udziału w programie, trybu przeprowadzania naboru do programu oraz kryteriów oceny wniosków. Zorganizowanie całego przedsięwzięcia minister edukacji będzie mógł zlecić dyrektorowi jednostki organizacyjnej podległej MEiN (np. IBE lub ORE).(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski ( nr 23, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 23/2021:
Opis całego numeru: Nr 23/9 czerwca 2021
Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie ewydanie.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet "Publico24 Newsstand" (dział "Wydarzenia i Opinie"), którą można pobrać tutaj: