Pensje z budżetu. Projekt ZNP gwarantujący pieniądze dla nauczycieli jest już w Sejmie


Oprócz zapewnienia nauczycielom wynagrodzeń na odpowiednim poziomie konieczne jest także zagwarantowanie, że znajdą się na to pieniądze. Dlatego ZNP złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy „Pensje z budżetu”

W cieniu dwóch kluczowych pomysłów przedstawionych przez MEiN partnerom społecznym – podwyższenia pensum o dwie godziny i związanej z tym podwyżki wynagrodzenia zasadniczego – znalazła się inna propozycja resortu edukacji. Kto wie, czy nie mniej ważna. Chodzi o likwidację tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli, a co za tym idzie – skasowanie dodatków uzupełniających.

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, do którego wlicza się wszystkie dodatki, nagrody, a nawet odprawy emerytalne. Średnie wynagrodzenie jest ustalane co roku na podstawie tzw. kwoty bazowej zapisanej w ustawie budżetowej.

Nauczycielskie średnie to przede wszystkim wskaźnik pozwalający księgowym rozliczyć pieniądze na wynagrodzenia, jakie samorządy otrzymują w subwencji oświatowej. Państwo musi policzyć, ile mniej więcej przeznacza się na jeden etat nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, i taką kwotę przekazać gminie czy powiatowi. A gmina czy powiat musza się potem z tego wszystkiego rozliczyć. Do tego służy kategoria średniego wynagrodzenia, zapisana w Karcie Nauczyciela.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst tylko w Głosie – nr 22 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 22/2021: