Awans zawodowy. Kto pyta, nie błądzi


Czy w dokumentacji zamieszczamy załączniki? Kiedy najpóźniej mogę złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne? Czy w opisie i analizie wymagań jest miejsce na własne refleksje? Oto pytania czytelników i nasze odpowiedzi

? W jaki sposób powołuje się związkowca do prac w komisji?
Odpowiedź: Formułując wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, można składać wniosek o udział w pracach komisji przedstawiciela wskazanego związku zawodowego. Mówi o tym rozdział 3a KN:

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Większość organów powołujących skład komisji na swoich stronach internetowych zamieszcza wzór wniosku (ze związkowcem lub bez związkowca). Jeśli takiego nie ma na stronie, wystarczy we wniosku napisać: Jednocześnie proszę o udział w pracach komisji przedstawiciela – i tu podać nazwę związku zawodowego. Właściwy oddział zostanie powiadomiony.(…)

Beata Rechnio-Kołodziej
Ekspert z listy MEN

 

Więcej awansowych pytań i odpowiedzi – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: