Polonia. Skąd wzięli się w Serbii potomkowie górali z Wisły i okolic?


Polacy w Serbii mieszkają dziś w dużym rozproszeniu i stanowią niewielką grupę narodowościową. Naszych rodaków spotkałem w niezwykłej wsi Ostojićevo, w której mieszkają potomkowie emigrantów z Wisły i okolic

Istnieją udokumentowane dane, że polscy oficerowie brali udział w I powstaniu serbskim (1804-1813). W drugiej połowie XIX w., a szczególnie po upadku powstania styczniowego, przybyło także do Serbii wielu polskich lekarzy, którzy odegrali potem ważną rolę w rozwoju kultury medycznej tego kraju.

W okresie międzywojennym działała tam Liga Jugosławia-Polska. Nie była to organizacja polonijna, ale z okazji polskich świąt państwowych i kościelnych w spotkaniach Ligi uczestniczyli nasi rodacy. Liga udzieliła ogromnej pomocy polskiemu wojsku i cywilom, którzy w czasie wojny przez Jugosławię przedostawali się na Zachód.(…)

 

Leszek Wątróbski

 

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: