Pytaj o dowody. Edukacja oparta na badaniach


Od czasu szkoły podstawowej lubię mieć własny egzemplarz książki, która jest ważna dla mojej pracy. Tym, co pomaga mi w uczeniu się, jest podkreślanie i zaznaczanie fragmentów tekstu. Czy to naprawdę działa?

W poprzednim odcinku omawiałem rolę informacji zwrotnej w edukacji („Informacja zwrotna”, GN nr 29-30 z 17-24 lipca br.). Przedstawiłem fakty dotyczące tego, jak efektywny jest rzetelny feedback dostarczany uczniom i uczennicom. Zwróciłem uwagę, że istotne jest, by dotyczył nie samych wyników, lecz odnosił się do uprzednio znanych celów, wysiłku wkładanego w proces uczenia się oraz możliwości doskonalenia tego procesu. Dodać można, że feedback powinien być dwustronny. Informacja zwrotna od uczniów i uczennic na temat tego, co było dla nich niezrozumiałe, trudne, nieciekawe lub świetnie wyjaśnione, odkryte z satysfakcją, porywające – jest źródłem refleksji dla nauczycielki/nauczyciela i szansą na doskonalenie sposobów pracy.(…)

 

Tomasz Garstka

Psycholog

 

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: