Bliżej prawa. Ustawowe przekształcenie umowy na czas określony na podstawie KN


Po 1 września 2019 r. kolejna umowa na czas określony, łącznie z poprzednimi przekraczająca 36 miesięcy, automatycznie, z mocy prawa, przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony lub w mianowanie

Nawiązywanie kolejnej umowy na czas określony to dla wielu nauczycieli duży problem. Woleliby zawrzeć stałą umowę, bo ta wiąże się ze stabilizacją, co daje duży komfort życiowy. Niestety, dotychczas Karta Nauczyciela w takiej sytuacji jej nie zapewniała, mimo że w zdecydowanej większości przypadków szkoła ma warunki do zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony. To się zmieni. W ostatniej nowelizacji Karty zaproponowano w art. 10 ust. 12-14 KN automatyczne przekształcenie umów terminowych w umowy bezterminowe, czyli zawarte na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania.

 

Casus

„W roku szkolnym 2017/2018 byłam zatrudniona od 1 września do 15 maja (po maturach już nie byłam potrzebna). W tym roku szkolnym dyrektor zatrudnił mnie na czas określony od 1 września do 20 czerwca, czyli do końca zajęć. Wczoraj zaproponował mi kolejną umowę, informując mnie, że prawdopodobnie już na czas nieokreślony. W gminie dowiedziałam się, że zmienią się przepisy dotyczące zatrudnienia nauczycieli na czas określony i trzecia umowa będzie już umową na czas nieokreślony, stąd zapewne ta propozycja dyrektora.

Z kolei kolega z innej szkoły stwierdził, że przekształcenie umowy jest możliwe, gdy między jedną a drugą nie ma przerw. Proszę o informację w tej kwestii, bo takich „nauczycieli sezonowych” jak ja jest wielu”.(…)

 

Teresa Konarska          

 

Więcej – tylko w Głosie! (nr 31-32, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: