Emerytury, renty i świadczenia kompensacyjne w 2020 r. w górę


O 3,24 proc. wzrosną w przyszłym roku emerytury, renty i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe oraz m.in. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne co roku rosną o tzw. wskaźnik waloryzacji. Na wskaźnik waloryzacji składa się średnioroczny poziom inflacji zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Kluczowe jest tu wyrażenie „co najmniej” – w efekcie corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego zrzeszającej przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych RDS może uzgodnić waloryzację wyższą niż wspomniane 20 proc. wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety, tak się nie stało. W czasie negocjacji związki zawodowe domagały się zwiększenia waloryzacji o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, ale nie zgodzili się pracodawcy. Ostateczna decyzja należała więc do premiera Mateusza Morawieckiego. A ten postanowił, że przyszłoroczna waloryzacja będzie na najniższym możliwym poziomie, czyli inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu płac.(…)

 

Piotr Skura

 

Chcesz wiedzieć więcej? czytaj Głos! (nr 31-32, e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: