Casus: Rozwiązywanie umów i zasady wypowiadania


Tylko w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej ma czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie

Sposób rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem zależy od formy i terminu nawiązania tej umowy, a także od wymiaru zajęć (pensum). Przy wypowiadaniu obowiązują zasady określone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy. Z praktyki wynika, że nadal są problemy i wątpliwości dotyczące terminów i sposobów wypowiadania nauczycielskich umów o pracę.

 

       Casus

„Umowę o pracę dyrektor zawarł z nauczycielem od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Teraz, w marcu, chce z nim rozwiązać umowę wcześniej. Nauczyciel twierdzi, że umowy na czas określony się nie rozwiązuje, ale ja mam wątpliwości. Z drugim nauczycielem, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, dyrektor chce rozwiązać umowę także teraz, uzasadniając to tym, że w drugim semestrze ma dla niego tylko 7/18, czego wcześniej nie mógł przewidzieć.

Prowadzę kadry w zespole szkół od roku i mam duże problemy ze stroną formalną wypowiadania umów o pracę. Dyrektor to lekceważy. Moje wątpliwości dotyczą przede wszystkim odmowy przyjęcia wypowiedzenia i jego cofnięcia”.

 (…)

 

Teresa Konarska

 

Więcej – tylko w Głosie Nauczycielskim (nr 13, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 13/2021:
Opis całego numeru: Nr 13/31 marca 2021
Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie ewydanie.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet "Publico24 Newsstand" (dział "Wydarzenia i Opinie"), którą można pobrać tutaj: