Awans zawodowy. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej!


31 maja br. wielu nauczycieli skończyło staż na dyplomowanego i opracowało sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Czas przygotować się do spotkania z komisją. Zacznijmy od wyjaśnienia najważniejszych kwestii

Porady dla nauczycieli znajdujących się tuż przed awansową metą zaczynam zwykle od przypomnienia terminów wydawania decyzji administracyjnych:

* nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia do 31 sierpnia (art. 9b ust. 3 KN);

* nauczycielom, którzy złożą wnioski do 31 października, właściwy organ wydaje decyzję do 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a KN).

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEiN

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: