Znamy wytyczne. Nowy rok szkolny w reżimie sanitarnym


MEiN przekazało szkołom wytyczne dotyczące pracy w warunkach pandemii w nowym roku szkolnym. Resort Czarnka zaleca pracownikom szkół oraz uczniom od 12. roku życia szczepienia

Wytyczne MEiN to zbiór zaleceń i rekomendacji o charakterze ogólnym i szczegółowym. „W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” – informuje resort.

Wytyczne nie są długie i liczą jedynie dziewięć stron. W innych krajach Unii Europejskiej oraz w USA władze oświatowe pracują nad szczegółowymi procedurami postępowania w związku z pandemią koronawirusa w nowym roku szkolnym. MEiN nie zamierza tworzyć niczego takiego. Lapidarność zaleceń uzasadniono tym, jakoby nie było możliwe „uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej”. „Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań (…)” – wyjaśnił resort edukacji.

(…)Piotr Skura

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: