Sposób na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia


Najczęściej zmniejszenie pensum w szkole macierzystej zmusza nauczycieli do poszukiwania pracy w drugiej szkole. Wyjściem idealnym jest uzupełnienie etatu, ale jak podpowiada praktyka, te możliwości są ograniczone.

Przepisy nie zabraniają jednoczesnego zatrudnienia w drugiej szkole. Gwoli ścisłości dodajmy, że nauczyciel może w tym samym czasie zawrzeć lub kontynuować pracę w drugiej szkole, ale także poza oświatą.

Nauczyciel, który chce podjąć pracę w innej szkole lub u innego pracodawcy poza oświatą, nie musi uzyskiwać formalnej zgody dyrektora. Należy jednak zauważyć, że dyrektor może nie zaakceptować tej sytuacji (np. ze względu na kolizję zajęć) i w tym sensie można mówić o potrzebie zgody pracodawcy.

(…)Teresa Konarska

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: