Od A do Z. Nauczanie oparte na dowodach (16): O – Odwracanie błędnego myślenia


Ważnym elementem edukacji powinno być uświadomienie uczniom i uczennicom, że robienie błędów jest naturalnym elementem procesu uczenia się. Ważne jest także pomaganie im w rozpoznawaniu, co te błędy powoduje

Która z poniższych możliwości jest bardziej prawdopodobna?

* W przyszłym roku gdzieś w Ameryce Północnej dojdzie do potężnej powodzi, w której życie straci ponad 1 tys. osób.

* W przyszłym roku dojdzie w Kalifornii do trzęsienia ziemi, co wywoła powódź, w której życie straci ponad 1 tys. osób.

Jaki scenariusz zdarzeń wskaże większość uczniów i uczennic? Najczęściej wybierana jest odpowiedź druga (por. Kahneman, 2012, s. 216). Trzęsienie ziemi połączone z powodzią wydaje się bardziej prawdopodobną przyczyną aż tylu zgonów niż sama powódź. Stąd wskazanie drugiej odpowiedzi, choć prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi gdzieś na obszarze USA jest większe niż w jednym tylko stanie. Rachunek prawdopodobieństwa zastąpiony zostaje złudzeniem wiarygodności. Tak dzieje się ze scenariuszami, które są spójne, bogate w szczegóły i wysycone emocjonalnie.

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: