RPO o wypowiedzi doradcy MEiN: „Utrwala stereotypy płci, ingeruje w prawo do równego traktowania”


Wypowiedzi doradcy ministra edukacji i nauki utrwalają stereotypy płci oraz ingerują w konstytucyjne prawa i wolności, zwłaszcza prawo do równego traktowania – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

„Promowanie jednego modelu rodziny i ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn może też godzić w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – tłumaczy RPO.

Do RPO wpłynęły skargi na wypowiedź doradcy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ludzie skarżą się na słowa doradcy MEiN dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, który mówił o „właściwym wychowaniu kobiet, a mianowicie ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich”).

(…)JK

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: