Jak pracować z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo?


Dla każdego dziecka, a w szczególności dla dziecka z ADHD, rozpoczęcie nauki szkolnej wymaga radykalnej zmiany dotychczasowego trybu życia oraz przystosowania się do zasad obowiązujących w szkole

Stopień nasilenia objawów nadpobudliwości, jakie towarzyszą dziecku z ADHD** w codziennym życiu, sprawia, że uczeń ten staje się wychowankiem wybitnie trudnym lub tylko kłopotliwym (Krawiec, Szadkowska, 2003).

Obecność dziecka z ADHD w klasie zobowiązuje nauczyciela do zrozumienia wszelkich trudności, jakie przynosi temu dziecku zmaganie się z nadpobudliwością i ułatwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie poprzez zrozumienie i wsparcie.

(…)Agata Jeżak-Komorska, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku (woj. wielkopolskie)

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: