Jak sprawić, aby wzięli odpowiedzialność za swoją naukę oraz za szkołę?


Nie wierzyłam, że po zaledwie sześciu miesiącach działań w moich uczniach może zajść tak duża zmiana. Jestem z nich dumna, a oni czują satysfakcję. Już wiem, że w następnym roku będziemy kontynuować projekt!

Podstawa programowa jasno stwierdza, że celem kształcenia ogólnego jest m.in.:

* „kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość”, jak również

* „zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy” oraz

* „rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość”.

Jak wprowadzić te cele w życie? Jak sprawić, aby uczniowie wzięli odpowiedzialność za swoją naukę oraz za szkołę w systemie, w którym słucha się głównie dorosłych?

(…)Ewa Przybysz-Gardyza, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Stojadłach

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: