Lex Czarnek: Oficjalna wersja projektu już w konsultacjach


Kurator już wkrótce zyska kluczowy wpływ na powoływanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Jeśli dyrektor wejdzie w konflikt z kuratorem, ten będzie mógł spowodować jego odwołanie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się ostateczna wersja projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Co oznacza, że ministerstwo edukacji rozpoczęło 21 lipca br. oficjalną procedurę konsultacji i uzgadniania dokumentu. Nie są to już więc ani założenia projektu, ani robocza wersja, lecz dokument, który zapewne jeszcze w sierpniu trafi pod obrady rządu, a następnie do Sejmu. Chodzi o lex Czarnek, a więc inicjatywę, której celem jest podporządkowanie każdego przedszkola, szkoły i placówki bezpośrednio kuratorom oświaty (a za ich pośrednictwem – MEiN). Kuratorzy staną się panami losu i karier dyrektorów.

(…)Piotr Skura

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: