Bliżej prawa. Casus. Awans z mocy prawa


Nauczyciel z doktoratem i minimum pięcioletnim stażem na uczelni w chwili nawiązania stosunku pracy ze szkołą otrzymuje z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego

Zwłaszcza wówczas, gdy kariera zawodowa nauczyciela bywa dynamiczna, przy zmianie szkoły należy pamiętać o zgromadzeniu (ze szczególną starannością) akt i pism dotyczących statusu zawodowego, czyli sposobu nawiązania stosunku pracy, stopnia awansu, stażu pracy etc.

Casus

„Pod koniec sierpnia przekazałam teczkę wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego do kuratorium. Wkrótce otrzymałam informację, że nie spełniam wszystkich warunków. Chodziło o brak zaświadczenia o uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Wątpliwości kuratorium budził też fakt uzyskania przeze mnie mianowania po trzech latach pracy. To zbyt krótki okres – stwierdziła wizytator.

(…)”.

Nauczyciel zawsze powinien otrzymać oryginał aktu lub zaświadczenia dotyczącego jego kariery zawodowej (do akt osobowych wpina się kopie). To istotne w sytuacji, kiedy akta osobowe pozostają w starej szkole i są przechowywane w archiwach prowadzonych z różną starannością… Jest to także ważne, kiedy szkoła czy placówka jest zlikwidowana i czasami trudno zlokalizować akta.

W przypadku gdyby były problemy z uzyskaniem aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa z 2001 r. przez nauczycielkę z casusu, kiedy to podjęła pracę w drugiej szkole, ma ona jeszcze możliwość uzyskania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego, mając doktorat i kilka lat pracy na uczelni. Ta szansa jest od 1 września 2018 r.

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)Teresa KonarskaPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.