Nasza Tablica. List Prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021


Koleżanki i Koledzy! Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po wielu miesiącach od ostatnich zajęć w salach lekcyjnych – wracamy do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował propozycje konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach i placówkach. Propozycje te przedstawiliśmy premierowi, wyrażając nadzieję, że ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych zostaną potraktowane priorytetowo przez rząd. Oczekujemy m.in.:

>> zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego;

>> doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego;

>> wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi);

>> bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty;

>> przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,

>> zmniejszenia liczebności klas.

Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć, bo po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń – nauczyciel.

Uczniom i ich rodzinom,

Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty

życzę zdrowia i zajęć w tradycyjnej – stacjonarnej – formie.

Niech ten nowy rok szkolny 2020/2021 będzie przede wszystkim bezpieczny!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNPNasza Tablica w GN nr 37-38/2020 – wyjmij wkładkę z Głosu i wywieś na tablicy związkowejPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.