Bliżej prawa. Twoja pensja – co warto wiedzieć?


Jeśli wynagrodzenie nie znajdzie się na koncie nauczyciela w dniu wypłaty, może on domagać się odsetek za zwłokę. Pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek także wówczas, gdy nie ponosi winy za opóźnienie

Pani Katarzyna, dyplomowana nauczycielka szkoły podstawowej, ze względów rodzinnych była zmuszona rozwiązać stosunek pracy 4 września 2020 r. za porozumieniem stron. Na co wyraził zgodę dyrektor szkoły. Pani Katarzyna już otrzymała wynagrodzenie za wrzesień br. Chciałaby wiedzieć, czy będzie zobowiązana zwrócić wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca?

Odpowiadamy: Nie. W przedstawionej sytuacji pani Katarzyna nie ma obowiązku zwrotu wynagrodzenia wypłaconego z góry. Prawo nauczyciela do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Generalną zasadą wyrażoną w przepisach Kodeksu pracy jest wypłata pensji za pracę wykonaną, czyli z dołu. Nie dotyczy to jednak nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową. W tym przypadku termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jest określony przez przepisy Karty Nauczyciela.

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)Joanna SkrobiszPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.