Sprawdzam! Edukacja oparta na dowodach (18) Tajemnice różnorodności


Coraz więcej danych wskazuje, że status społeczno-ekonomiczny rodziny, dbałość o wykształcenie dzieci oraz motywacja wpływają na wyniki testów IQ. Jakie wnioski więc wynikają z niektórych badań?

W poprzednim odcinku tej serii (GN nr 35-36 z 26 sierpnia – 2 września br.) przedstawiłem niektóre tezy stanowiska wielu (choć nie wszystkich!) znanych naukowców, opublikowanego w 1994 r. w „The Wall Street Journal”, a znanego jako Mainstream Science on Intelligence (Główny nurt nauki [w badaniach] inteligencji). (…)

Stanowisko to było zgodne z ustaleniem zespołu naukowców i naukowczyń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Potwierdzili w 1996 r. różnicę w średnich między amerykańskimi grupami etnicznymi w testach IQ, stwierdzając jednocześnie, że nie wynika ona ani ze stronniczości (tendencyjności) testów IQ, ani nie daje się w pełni wyjaśnić – przy ówczesnym stanie wiedzy zgromadzonej dzięki badaniom – różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym czy czynnikami kulturowymi. Zaznaczyli jednocześnie, że z pewnością nie ma też empirycznego wsparcia dla genetycznej interpretacji wykazanej różnicy. „Obecnie nikt nie wie, co powoduje tę różnicę” (Neisser i in., 1996, s. 97). Co ważne, zaznaczono w podsumowaniu ich prac, że „w standardowych testach nie mierzy się wszystkich form inteligencji. Oczywiste przejawy obejmują kreatywność, mądrość, zdrowy rozsądek i wrażliwość społeczną; z pewnością są również inne. Mimo znaczenia tych umiejętności wiemy o nich bardzo niewiele (…)” (tamże).

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)Tomasz Garstka

psychologPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.