Poradnik. Awans zawodowy. Jak zostać kontraktowym?


Część II. W tym poradniku zwracam się do nauczycieli stażystów, którzy we wrześniu rozpoczną staż na stopień kontraktowego. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, twój staż będzie trwał dziewięć miesięcy

Stażysto, dyrektor przydzieli ci opiekuna stażu, który pomoże w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz po skończonym stażu opracuje i przedstawi dyrektorowi projekt oceny dorobku za okres stażu.

Możecie opracować kontrakt normujący waszą współpracę (nie jest to obowiązkowe!).

Wasz kontrakt może wyglądać tak:

PRZYKŁAD

  1. Kontrakt zawarty między:

>> stażystą: ……………………………………..

>> opiekunem stażu: ……………………………

  1. Kontrakt zawarto na okres: …………………..
  2. Cel współpracy:

>> pomyślne ukończenie stażu przez stażystę;

>> służenie pomocą i radą przez opiekuna stażu.

  1. Obowiązki nauczyciela odbywającego staż

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)

 Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MENPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.