Rozpoczęła się II edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Eko-Szkoła”


Projekt edukacyjny „Eko-Szkoła” powstał w celu stworzenia sieci szkół i placówek oświatowych, które poprzez współpracę będą dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody.

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety, źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radiu, czytamy w gazetach i internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone, ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólów głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych i wielu innych.

Co zrobić? Od czego zacząć, żeby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest edukowanie od najmłodszych lat, uświadamianie każdemu, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.

Zróbmy coś razem dla naszej planety.

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)Joanna Gadomska

nauczycielka biologii, autorka projektu „Eko-Szkoła”, Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2018

 Pozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.