Awans zawodowy. Kontraktowy rozpoczyna staż – krok po kroku. Jak zostać mianowanym? Część II.


W poprzednim odcinku cyklu zapoznałeś się już z przepisami regulującymi sprawy dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Pora przejść do praktyki

Wraz z opiekunem stażu opracujesz plan rozwoju zawodowego. Uwzględnisz w nim potrzeby szkoły i uczniów oraz wymagania, które musisz spełnić, by uzyskać stopień mianowanego. Plan rozwoju można napisać według powinności lub według wymagań. Plan według wymagań umożliwi łatwiejsze opracowanie sprawozdania na koniec stażu, więc warto tę sprawę starannie przemyśleć.

Oto „ściągawka”, która podpowie ci, jakie zadania możesz uwzględnić w planie rozwoju w związku z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: