Nauka jest ciekawa. Program Klub Młodego Odkrywcy ma już 18 lat


Program Klub Młodego Odkrywcy (KMO) to sieć klubów w Polsce i za granicą, w których dzieci i młodzież w ramach zajęć pozalekcyjnych uczą się poprzez samodzielne doświadczanie. KMO to cała społeczność wspierająca się i współpracująca ze sobą

Pierwsze kluby powstały w 2002 r. w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Do 2005 r. KMO koordynowali inicjatorzy programu – Janusz Laska i Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Po czterech latach, w 2009 r., na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynacją całego przedsięwzięcia zajęło się Centrum Nauki Kopernik.

Siła i wyjątkowość KMO to przede wszystkim społeczność zaangażowanych, pełnych pasji i mądrych edukatorów i edukatorek oraz ciekawych świata klubowiczów, którzy są chętni dzielić się doświadczeniem i nie przestają doskonalić swoich kompetencji. Program działa na wszystkich poziomach edukacyjnych, głównie w dziedzinie nauk STEAM (z ang. Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics).

(…)Zuzanna Michalska 

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: