MEN zachęca gminy do prywatyzacji małych szkół? Resort dzieli subwencję


W 2021 r. większe pieniądze z subwencji oświatowej mają trafić do małych szkół w niezamożnych gminach, także do tych sprywatyzowanych. Wkrótce może więc nadejść kolejna fala prywatyzacji placówek

Tak wynika z ministerialnego projektu rozporządzenia* w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. (rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.).

Subwencja oświatowa dzielona jest między samorządy z wykorzystaniem specjalnego algorytmu oraz 70 wag, które zwiększają lub zmniejszają pulę pieniędzy należących się poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym z tytułu warunków, w jakich funkcjonują. Chodzi np. o wielkość szkoły, liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy uczniów należących do mniejszości narodowych lub etnicznych.

Generalnie w 2021 r. szkoła dostanie na ucznia ok. 6110 zł, czyli o 3,2 proc. więcej niż dotychczas (tj. o 192 zł). Kwota ta jednak w przypadku poszczególnych placówek zostanie skorygowana właśnie przy użyciu wspomnianych wag.

(…)Piotr Skura

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: