Bliżej prawa. Casus. Umowa o pracę w szkole na preferencyjnych zasadach


Praca, na podstawie której ustala się dorobek zawodowy osoby zawierającej umowę ze szkołą na zasadach preferencyjnych (art. 9a ust. 3 KN), może być wykonywana w różnym wymiarze i u kilku pracodawców

Absencja nauczycieli związana z covidem zapewne powoduje pewne perturbacje kadrowe. Dyrektorzy zmuszeni są więc do zatrudniania także osób niebędących nauczycielami, w tym mających „znaczący dorobek zawodowy”. W większych ośrodkach naukowych są także szanse na nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi.

Zdarza się, że niektóre z tych osób, zatrudnione ad hoc, chciałyby później kontynuować karierę belferską, ale okazuje się, że po drodze napotykają przeszkody formalne dotyczące zarówno samej formy nawiązania umowy, jak i awansowania oraz przekształcania stosunku pracy.

(…)Teresa Konarska

Więcej  – GN nr 46-47 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 46-47/2020: